Archive for the ‘Tjänster’ Category

CBS

Wednesday, February 26th, 2020

CBS ger dig råd och information om hur du enklast kan göra för att likvidera ab.

Registera

Wednesday, March 27th, 2019

Sverige har fått runt sjuttiotusen nystartade företag per år under senaste årtiondet, och många startar företag för att förverkliga en idé eller få arbeta fritt och självständigt, så inte alltid på grund av kommersiella drömmar. Det kan vara bra att titta över vad som behövs för att starta och registrera bolag så att det blir rätt från början. Det är alldeles för många nya företag som går under redan inom ett till två år så det kan vara väl värt att tänka på att bygga en stabil grund av information.